×

Mikropiloty

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Mikropiloty používáme jako technologii zakládání staveb a zpevňování zemin. Touto technologií jsme již provedli více než 200 realizací po celém Polsku, díky tomu máme v této oblasti velké zkušenosti.

Vybrané projekty:

 • realizace injekčních mikropilot, které kotví základovou desku v rámci výstavby budovy v ul. Taśmowa ve Varšavě
 • realizace mikropilot pod základovými patkami v rámci výstavby rozhledny v Rąbkách.
 • provedení vyztužených mikropilot jako výztuže pro kotvení stávajících konstrukcí v rámci rozšíření stanice 220/110 kV v Rožkách

Popis technologie:

Existuje několik typů mikropilot: vrtané piloty (Ø menší než 300 mm) a přemístitelné piloty (Ø menší než 150 mm). Vyrábějí se technologií zvolenou podle možností: vrtané, vtlačované, zarážené, šroubované nebo zaváděné vibracemi. Doplňkovým prvkem mikropilot jsou ocelové profily.  

Použití:

 • zpevnění svahů a stabilizace oblasti sesuvů
 • kotvení základových desek a dalších konstrukčních prvků vystavených vztlakovým silám.
 • vyztužování, vytváření a kotvení výkopů.
 • zakládání mostů
 • instalace prvků umístěných na obtížných, nestabilních podložích
 • instalace prvků s vysokými zatěžovacími momenty (např. sloupy elektrického vedení).

Výhody:

 • srovnatelný součinitel přenosu pro tlakové a rozpínací zatížení. To je dáno tím, že mikropiloty přenášejí zatížení na boční straně. V důsledku toho rozdíly v nosnosti obvykle nepřesahují několik procent. To poskytuje širší možnosti použití.
 • dobrý poměr nosnosti a velikosti mikropilot
 • možnost vkládání mikropilot s malým vybavením. To je důležité zejména při práci ve stísněných prostorech a na obtížně přístupných podložích se špatnými geotechnickými parametry.
 • nízká pracovní zátěž
 • malý posun mikropilot
 • možnost použití v zeminách se špatnými parametry
 • možnost opravy a zpevnění stávajících základů
 • dvysoká trvanlivost a účinnost instalace
 • výrazné zmenšení rozměrů základů založených na mikropilotách
 • rychlost práce ve všech půdních podmínkách
 • možnost kombinovat nosnou funkci mikropilot s funkcí zemního výměníku tepla – tzv. geotermální mikropiloty (alternativa k tradičním výměníkům tepla pracujícím v systémech vytápění s tepelnými čerpadly).