×

Trysková injektáž

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Použití:

  • zpevnění půdy pod základy stávajících budov,
  • hluboké základy nově budovaných budov v blízkosti stávajících budov,
  • Vnější plášť tunelů v neskalnatých zeminách (plášť může též plnit funkci vodotěsného pláště),
  • utěsnění popraskaných konstrukcí povlakem z cementové zeminy,
  • výstavba vodotěsných vodorovných clon (zátek) pod dnem navrženého výkopu,
  • výstavba vodotěsných palisád (na ochranu před přítokem podzemní vody).