×

Kolumny CFA – budowa drogi S7

Realizujemy prace geotechniczne na terenie całej Polski oraz Europy m.in. Słowacji, Czech, Austrii i Niemiec.

Kolumny CFA stanowiące wzmocnienie gruntu

Wzmocnienie podłoża gruntowego, pod posadowienie obiektów mostowych.

Realizacja na nowo budowanym odcinku S7 na trasie od Miechowa do Szczepanowic.

Inwestor: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wykonawca: FABE POLSKA Sp. z.o.o.

Nazwa inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)”

Zamawiający: Fabe Polska