×

Kolumny DSM

Kolumny DSM to koncepcja polegająca na poprawieniu wytrzymałości gruntu poprzez wymieszanie go z medium wiążącym . Cementogrunt, bo o nim mowa, posiada znacznie wyższe parametry mechaniczne i odkształceniowe. Dzięki tej metodzie następuje wzmocnienie gruntu. Głębokie mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu mieszadła w podłoże. Powoduje to zniszczenie struktury gruntu i wymieszanie go z wprowadzonym medium. Mieszanie gruntu na mokro, znacząco poprawia charakterystykę słabego podłoża poprzez mechaniczne wymieszanie z zaczynem cementowym.

Przepływ zaczynu cementowego przez dysze na końcu żerdzi wiertniczej wspomaga cały proces od momentu zanurzenia mieszadła do końca formowania kolumny. Po osiągnięciu żądanej głębokości faza formowania kolumny zostaje zakończona. Odbywa się to w kilku etapach. Mieszadło jest podciągane w górę, a następnie w dół, co zapewnia równomierne wymieszanie z gruntem i uformowanie kolumny o jednorodnej strukturze. Zbrojenie może być wykorzystane do wzmocnienia kolumn po poddaniu ich działaniu naprężeń lub zginaniu.

W technologii DSM wykonuje się pojedyncze kolumny, rzędy kolumn lub też 100% masową stabilizację zwaną Mass Mixing. Wzmocniony grunt cechuje wyższa wytrzymałość, niższa wodoprzepuszczalność i niższa ściśliwość w porównaniu do rodzimego ośrodka.

Zastosowanie:

  • posadowienie stóp, ław i płyt fundamentowych
  • posadowienie obiektów inżynierskich(nasypy drogowe, kolejowe ,podpory mostowych)
  • obudowy wykopów
  • zabezpieczenie składowisk odpadów i miejsc zanieczyszczonych 
  • wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych na obiektach budownictwa wodnego-wały

Zalety:

  • brak wibracji przy wykonywaniu, brak urobku
  • duża szybkość wykonania
  • możliwość wykonania w niskich temperaturach
  • ekonomiczne -mogą zastąpić bardziej kosztowne metody posadowień głębokich
  • przyjazne dla środowiska ze względu na stosowanie nieszkodliwych materiałów

Gwarancja jakości

Jakość wykonania zależy przede wszystkim od sposobu i energii mieszania oraz rodzaju spoiwa. Parametry te przyjmuje się w zależności od wymagań projektowych oraz rodzaju mieszanego gruntu.