×

Sloupy DSM

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Sloupy DSM (deep soil mixing – hloubkové promíchání zeminy) jsou technologií vyztužování zeminy, která spočívá v jejím promíchání s cementovou kaší. Vzniká tak cementové podloží, které tvoří piloty zvyšující únosnost podkladu.

Takto provedené piloty zvyšují pevnost podloží a zároveň snižují jeho nasycení.

Díky svým vysoce ceněným výhodám a relativně nízkým nákladům se tato metoda při geotechnických pracích často používá.

Použití:

  • Základové patky, lavice a základové desky
  • zakládání inženýrských staveb (silniční a železniční náspy, mostní podpěry)
  • pažení výkopů
  • zajištění skládek odpadů a kontaminovaných míst
  • výstavba infiltračních bariér na vodohospodářských inženýrských stavbách – náspy.

Výhody:

  • žádné vibrace při realizaci, žádný výkopový materiál
  • vysoká rychlost provedení
  • možnost realizace při nízkých teplotách
  • hospodárnost – může nahradit nákladnější metody hlubinného zakládání staveb
  • šetrnost k životnímu prostředí díky použití bezpečných materiálů.

ZdjęcieZdjęcie