×

Zemní kotvy

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Zemní kotvy jsou určeny k přenosu tahových sil do nosné vrstvy zeminy.
Technologii zemních kotev používáme především při pažení výkopů.

Použití

 • Podepření různých typů opěrných stěn
 • Stožáry a jiné konstrukce, u kterých je nutný přenos velkých tahových sil do země.
 • Prvky přenášející vztlakové síly ve spodních deskách.
 • Stabilizace svahů, srázů a ochrana před sesuvy.
 • Technologické zajištění výkopů.

Výhody

 • Možnost ověřování tahových sil za provozu.
 • Vysoká účinnost pažení výkopů.
 • Zajímavá alternativa pro metodu zajištění výkopů pažením.
 • Přenos síly působící na zem mimo klín lomu (v okruhu až 100 m od hlavy zemní kotvy).
 • Minimální mechanický zásah do původní zeminy.
 • Není nutné používat těžkou stavební techniku.
 • Možnost instalace kotev v těsném pouzdře.
 • Nízká obtížnost stavebních prací.
 • Injektáž kombinovaná s vrtáním petrifikuje blízkou zónu vrtu, čímž se zlepšuje soudržnost se zeminou.
 • Možnost prodloužení kotvy o další tyčové prvky bez snížení pevnostních parametrů.
 • Není třeba instalovat pažnicové trubky, a to ani v nesoudržných zeminách.
 • Rychlost a snadnost provádění prací.

Ostatní technologie pažení výkopů:

Wróć do głównej kategorii:

Masz pytania? Nasi eksperci wyjaśnią wątpliwości