×

O nás

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

TERGON nabízí specializovaná řešení v oblasti geoinženýrství a oprav železobetonových konstrukcí.

Společnost Tergon poskytuje poradenské, projekční a prováděcí služby v oblasti specializovaných geotechnických prací. Široká škála používaných technologií a rozsáhlý strojový park společnosti umožňuje provádět nejsložitější úkoly.


Rozsah prací


Hlavní druhy námi nabízených služeb: zpevnění zeminy, speciální zakládání, ochrana násypů, srázů a svahů proti sesuvům, tunelové práce, pažení výkopů, infiltrační bariéry, injektáže zeminy, torkretování.


Technologie


Na základě komplexního rozboru předmětu investice, druhu a charakteru provozu stavby a půdních a vodních poměrů vybírá tým specialistů Tergon optimální technologii pro provádění prací, mezi které patří: piloty CFA, FDP a VDW, Sloupy DSM, mikropiloty, trysková injektáž sloupů, zemní kotvy, zemní hřebíky zajištěné ocelovou sítí nebo stříkaným betonem – torkretem, berlínské pažení nebo palisády.


Realizace


Společnost Tergon se může pochlubit projekty významného významu pro soukromé investory nebo místní komunity, ale i projekty strategickými v celostátním měřítku, např. výstavba evakuačních východů v tunelu pod Świnou, realizace spojovacích tunelů při výstavbě druhé trasy metra , realizace mikropilot při výstavbě mezisystémového plynovodu Strachocina – hranice Polské republiky a Strachocina – Pogórska Wola nebo realizace palisády na staveništi jižního obchvatu Varšavy provedené pod aktivním tunelem metra.


TERGON – NA TECHNOLOGICKÝCH ZÁKLADECH


Máte-li zájem seznámit se s plných rozsahem našich prací a s ukázkami našich realizací, zveme Vás k prohlídce informační složky.

Čím se vyznačujeme?

  • bohaté zkušenosti získané na mnoha projektech
  • kapitál ve 100 % polský
  • profesionální základna inženýrů, stavbyvedoucích a stavebních týmů.
  • široká škála používaných technologií
  • rozsáhlý strojový park
  • vysoká kvalita a dodržování termínů poskytovaných služeb
  • individuální přístup ke každému projektu

Stáhněte si složku s informacemi o společnosti, technologiích a o implementaci:

Máte dotazy k technologiím?
Hledáte dodavatele geotechnických prací? Spojte se s námi kontaktním formulářem