×

Bariéry DMS

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Použití:

  • Základové patky, lavice a základové desky
  • zakládání inženýrských staveb (silniční a železniční náspy, mostní podpěry).
  • pažení výkopů
  • zajištění skládek odpadů a kontaminovaných míst
  • výstavba infiltračních bariér na vodohospodářských inženýrských stavbách – náspy.

Výhody:

  • žádné vibrace při realizaci, žádný výkopový materiál
  • vysoká rychlost provedení
  • možnost realizace při nízkých teplotách
  • hospodárnost – může nahradit nákladnější metody hlubinného zakládání staveb
  • šetrnost k životnímu prostředí díky použití bezpečných materiálů.