×

Piloty CFA

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

CFA (Continuous flight auger) piloty jsou technologií velmi často používanou jako prostředek přenosu zatížení do nosných vrstev. Provádíme ji po celém Polsku s použitím specializovaného zařízení.

Popis technologie CFA

Z hlediska typu zeminy, ve které ji lze použít, jde se o nejuniverzálnější metodu. Technologie spočívá ve vrtání do zeminy šnekovým vrtákem, který při nepřetržitém provozu vynáší vytěžený materiál v prostorách mezi závity.

Po vyvrtání otvoru se šnek vysouvá se současným vtlačováním betonové směsi. Nakonec se do otvoru zavede výztužný skelet.

Piloty CFA – použití:

  • nepřímé zakládání infrastrukturních objektů (jako jsou: viadukty nebo mosty, elektrárny i také objekty protipovodňové ochrany a další)
  • nepřímé zakládání kubických objektů (jako jsou obytné budovy, nákupní centra, kancelářské budovy, haly a další).
  • zabezpečení hlubokých výkopů včetně zabezpečení výkopů v kombinaci se zemními kotvami.
  • výstavba opěrných zdí a palisád
  • stabilizace svahů včetně stabilizace svahů v kombinaci se zemními kotevními mikropilotami

Piloty CFA – Výhody:

  • vysoká účinnost při přenosu vysokých zatížení ze základů na níže se nacházející nosnou zeminu podloží
  • vysoká únosnost pro nosná a boční zatížení v závislosti na stupni vyztužení
  • žádné vibrace a nízká hladina hluku, což umožňuje práce v hustě zastavěných oblastech
  • možnost zavádění pilot ve většině půdních podmínek
  • vysoká produktivita, která přispívá k rychlým časům realizace prací
pale cfa
Pale CFA TERGON geoinżynieria naprawa kontrukcji żelbetowych Warszawa Kielce