×

Ciechanów – podepření základů revitalizované budovy mlýna

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

V Ciechanówě jsme provedli zpevnění podloží pod stávajícími základy. Podepření základů bylo nutné v souvislosti s probíhající revitalizací starého mlýna. Investor, město Ciechanów, plánoval přestavbu a rozšíření budovy bývalého mlýna na ul. Nadrzeczna, aby objekt získal nové socioekonomické funkce. Cílem je vytvořit z mlýna kulturní centrum města – Park kultury „Młyn“.

REALIZAČNÍ PROBLÉMY

Problémem takových realizací je nutnost provádět práce na omezeném prostoru, ve stísněných podmínkách. Veškeré práce probíhají pod dohledem archeologů a památkářů. Dalším problémem je skutečnost, že objekt je vzhledem ke svému stáří velmi křehký.

ROZSAH PRACÍ

Protože úroveň základů nového objektu bude pod úrovní základů stávajícího mlýna, musely být jeho základy podepřeny. Navrhli jsme systém sloupů s využitím technologie tryskové injektáže s proměnnými průměry a úhly. Vytvořené sloupy jsou částečně vyztuženy ocelovými profily. V závislosti na pracovní zóně byly sloupy provedeny v kozlíkovém a čelním uspořádání. Vzhledem k nutnosti podepřít stávající základy z pracovní plošiny v úrovni terénu jsme použili speciálně vyvinutou metodu prohloubení výztuže. Jejím cílem bylo umožnit přesnou instalaci v  souladu s projektovým záměrem a navíc nabízela možnost opakovaného použití.


DETAILY REVITALIZACE

Projekt zahrnuje zachování historického rázu v moderním prostoru. Přírodní dokončovací materiály – dřevo a cihly, obklopené zelení, šuměním blízké řeky, doprovázené duchem historie – jsou dokonalou kombinací. Součástí projektu je také přístavba dvoupodlažní budovy se zachováním charakteru dřevěné stavby, která zde stála ještě na počátku 20. století. Vytvořit takové jedinečné místo od nuly by bylo velmi obtížné.

Ciechanów je příkladem města, které se do takového projektu s chutí pustí. Tato výjimečná péče o památky, investice do jejich revitalizace, má vliv na integraci místní komunity, prostoru a ekonomiky, promítá se do životního komfortu obyvatel a je také poctou historii daného města.