×

Piloty CFA – výstavba podzemního přechodu PKP (Polskie Koleje Paňstwowe)

Geotechnické práce provádíme po celém Polsku a Evropě, mezi ostatními na Slovensku, v České republice, Rakousku v Německu.

Zamawiający: Nowak Mosty