×

Mikropale

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Zastosowanie:

 • zbrojenie skarp i stabilizacji osuwisk
 • kotwienie płyt fundamentowych oraz innych elementów konstrukcyjnych, na które działają siły wyporu
 • wzmacnianie, tworzenie oraz kotwienie wykopów
 • posadowienie mostów
 • montaż elementów usytuowanych na trudnodostępnych, niestabilnych gruntach
 • montaż elementów o dużym momencie obciążenia (np. słupy energetyczne)

Zalety:

 • porównywalny współczynnik przenoszenia obciążeń wciskających i wyciągających. Jest to związane z tym, że mikropale przenoszą obciążenia na pobocznicy. Dzięki temu różnice w nośności zazwyczaj nie przekraczają kilkunastu procent. Daje to szersze możliwości zastosowania.
 • dobry stosunek nośności do rozmiarów mikropala
 • możliwość wprowadzenia mikropali za pomocą małego sprzętu. Jest to szczególnie istotne podczas prac w ciasnym zabudowaniu, a także na trudnodostępnych podłożach o słabych parametrach geotechnicznych
 • niewielka uciążliwość prac
 • małe przemieszczenia mikropali
 • możliwość zastosowania w gruntach o słabych parametrach
 • możliwość naprawy i wzmocnienia istniejących już fundamentów
 • duża trwałość oraz wydajność instalacji
 • możliwość znacznego zmniejszenia gabarytów fundamentu posadowionego na mikropalach
 • szybkość wykonywania prac we wszystkich warunkach glebowych
 • możliwość połączenia funkcji nośnej mikropala z funkcją gruntowego wymiennika ciepła – tzw. mikropale geotermalne (alternatywa do tradycyjnych wymienników działających w systemach ogrzewania za pomocą pomp ciepła)

Zobacz także

Wzmacnianie gruntu

Obudowy wykopów

Zabezpieczenia skarp i zboczy

Przesłony przeciwfiltracyjne i iniekcje gruntu

Prace tunelowe

Torkret - beton natryskowy

Pale i mikropale geotermalne