×

Mikropale – przebudowa wiaduktu drogowego

Wykonawstwo robót, doradztwo w zakresie doboru technologii oraz projektowanie.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków (Nierada). Posadowienie na mikropalach.

Zamawiający: Nowak-Mosty Sp. z o. o.