×

Pale fundamentowe CFA

Zastosowanie odpowiedniego wzmocnienia oraz fundamentów jest kluczowe dla bezpieczeństwa i  trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury. Jednak wybór poprawnej metody w przypadku trudnych gruntów niespoistych może być wyzwaniem. Do tego należy mieć również na uwadze ewentualne zabudowania znajdujące się w sąsiedztwie. Dowiedz się, dlaczego wtedy warto wybrać pale fundamentowe CFA.

Pale fundamentowe CFA – jak powstają?

Pale fundamentowa CFA mają na celu wzmocnienie podłoża. Wykonywane są przez specjalistyczne firmy, takie jak Tergon. Podczas tego procesu wykorzystywany jest specjalny świder spiralny, który wwierca się w podłoże oraz betonuje powstały otwór. Parametry sprzętu do wykonania pali fundamentowych CFA muszą być zgodne z rodzajem opracowywanego gruntu oraz typu infrastruktury lub obiektu budowlanego, który będzie stał na nim. 

Następny krok polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem mieszanki betonowej zmieszanej z częścią urobku. Później wprowadzane są wybrane elementy zbrojenia do pali fundamentowych CFA. Proces można wykonać na różnych rodzajach podłoża, również tych trudnych – gliniastych lub piaszczystych. W zależności od projektu, pale fundamentowe CFA występują w różnych wymiarach średnicy, od 400 mm do 1200 mm. To chętnie wybierana metoda, gdy liczy się czas – realizacja postępuje bardzo szybko.

Jakie zastosowanie mają pale fundamentowe CFA?

Wykorzystanie takiego sposobu zabezpieczania i wzmacniania gruntu jest zalecane w przypadku:

  • podłoży niespoistych o dużej gęstości,
  • gdy w pobliżu znajdują się zabudowania, przez co należy wybrać metodę o ograniczonej emisji wibracji oraz hałasu,
  • budowy obiektów mostowych oraz innych elementów infrastruktury wodnej,
  • konieczności zabezpieczania wykopów oraz osuwisk,
  • gdy konieczne jest efektywne wzmocnienie pod obiekty handlowe, przemysłowe, drogi czy tunele.

Pale fundamentowe CFA sprawdzają się zarówno przy wznoszeniu tradycyjnych budynków mieszkalnych, jak i wtedy gdy potrzebne jest silne wzmocnienie podłoża.

Jakie są zalety zastosowania pali fundamentowych CFA?

Wśród zalet wykonania pali fundamentowych CFA można wymienić:

  • możliwość pracy na terenie w pobliżu zabudowań

Podczas wykonywania pali fundamentowych CFA ograniczony jest hałas oraz wibrację, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie prac w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

  • szybkość realizacji

Kolejnym atutem wyboru takiej metody wzmacniania gruntu jest szybkość postępujących prac. W zależności od warunków oraz wymiarów pali fundamentowych CFA, na wykonanie jednego wystarczy około 30 minut.

  • uniwersalność

Pale CFA można stosować zarówno na gruntach spoistych, jak i niespoistych.

Skontaktuj się z Tergon i dowiedz się, jaki sposób wzmocnienia gruntu sprawdzi się u Ciebie najlepiej.