×

Pale fundamentowe CFA

Pale fundamentowe CFA są stosowane przy wykonywaniu fundamentów głębokich zarówno na gruntach spoistych, jak i niespoistych o dużym zagęszczeniu, czyli piaskach lub glinach. Te elementy konstrukcyjne służą do zwiększenia nośności, a przy tym nie występuje ryzyko uszkodzenia wibracyjnego sąsiadujących budynków. Dowiedz się, kiedy i po co są stosowane pale fundamentowe CFA.

Czym są pale fundamentowe CFA?

Pale fundamentowe CFA to elementy konstrukcyjne, które służą do wzmocnienia podłoża. Ich wykonanie to jedna ze specjalistycznych usług, którą można zlecić firmie Tergon. Stosowane są w następujących sytuacjach:

  • grunt nie jest odpowiedni na wzmocnienie w postaci stopy fundamentowej lub ławy,
  • gdy w bliskim otoczeniu znajdują się inne zabudowania, 
  • kiedy konieczne jest przeniesienie obciążenia na warstwy nośne,
  • gdy występuje ryzyko osuwisk,
  • do zabezpieczenia wykopów
  • w przypadku budowy dróg, tuneli czy mostów, które wymagają odpowiedniego wzmocnienia, odpowiednie jest także pod budynki mieszkalne czy komercyjne.

W praktyce pale fundamentowe CFA można używać we wszystkich gruntach, które wymagają przeniesienia obciążenia z fundamentów.

Jak wygląda proces wykonywania pali fundamentowych CFA?

Pale CFA są wykonywane przez wiercenie za pomocą świdra spiralnego i natychmiastowe betonowanie. Dzięki temu nie występuje wypchanie gruntu na zewnątrz odwiertu lub zasysanie. Następnie do świeżego betonu wprowadzane są zbrojenia, które mają wzmocnić pal fundamentowy CFA. Sam proces wykonanie tych elementów konstrukcyjnych przebiega w następujących krokach:

  • wykonanie wiercenia za pomocą świdra ślimakowego o odpowiedniej długości przewidzianej w projekcie,
  • wypełnienie przestrzeni betonem pod ciśnieniem przez rurę wewnątrz świdra ślimakowego, dzięki jednoczesnemu wtłaczaniu mieszanki i wyciąganiu świdra grunt pozostaje na swoim miejscu,
  • wprowadzenie zbrojenia do betonu.

Atutem pali fundamentowych CFA jest możliwość wykonania ich w bliskim sąsiedztwie zabudowań. Przy tej metodzie jest ograniczony poziom emisji hałasu oraz drgań. Dzięki temu nie występuje ryzyko uszkodzenia budynków, które znajdują się w pobliżu. To również skuteczny sposób na zwiększenie nośności, szczególnie przydatny przy takich obiektach infrastruktury, jak drogi, mosty czy tunele. Warto jednak pamiętać o tym, że do wykonania pali fundamentowych CFA konieczna jest doskonała znajomość procesu oraz zastosowanie odpowiednich maszyn i metod. Tergon ma wieloletnie doświadczenie przy wzmacnianiu podłoża i wykonywaniu fundamentowania specjalnego.