×

Metody zabezpieczenia wykopów – Tergon Kielce

Obudowy wykopów – Tergon zaprojektuje i wykona kompleksowe rozwiązania dla Twojej inwestycji.

Obecnie na miejsce gwałtowny rozwój budownictwa. Jednak jest on  coraz mocniej ograniczany urbanistycznie, np. przez charakter wybranych terenów oraz zabudowę, która znajduje się w bliskim otoczeniu. Dlatego bardzo często trzeba zadbać o należyte zabezpieczenie wykopów budowlanych. W tym celu warto wykorzystać obudowy zabezpieczające wykopy. Ich specjalna konstrukcja zapobiega utracie stateczności przez ściany. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne metody zabezpieczania wykopów.

Obudowa berlińska

Jest to przejściowa konstrukcja oporowa. Stosuje się ją do głębokich wykopów. Wykorzystywana jest do przeniesienia ciężaru w formie parcia gruntu. Obudowę berlińską tworzy się poprzez wykonanie otworów, w których następnie umieszcza się stalowe pale. W czasie pogłębiania wykopu powierzchnia między palami wypełniana jest częściami poziomej opinki. Obudowa ta ma swoje zastosowanie, jeśli woda gruntowa znajduje się poniżej wykopów, a w pobliżu nie ma innych obiektów budowlanych. 

obudowy wykopów kielce

Obudowa paryska 

Stanowi wariant  opisanej już wyżej obudowy berlińskiej, Tworzą ją prefabrykowane słupy żebeltowe, z których nie usuwa się startowych prętów zbrojeniowych. W czasie usuwania gruntu pręty te są odkrywane oraz odginane. Następnie umieszcza się siatkę zbrojeniową, a potem betonuje się cześć obudowy wykopu. 

Palisada 

Składa się z wykonanych w gruncie pali, które nachodzą na siebie albo stykają się ze sobą. Co ważne, wyłącznie jeden z nich jest zazbrojony. Przy palisadzie nie trzeba stosować opinki, jak w przypadku obudowy berlińskiej. Palisada sprawdza się w gęstej zabudowie. Pozwala na duże ograniczenie hałasów i wibracji. Ponadto, daje możliwość wykonania niezbędnych czynności nawet w niewielkiej odległości od fundamentów innych, już istniejących fundamentów budowli. 

Ścianki szczelne 

Montuje się je głównie tam, gdzie trzeba zabezpieczyć wykop zarówno przed przenikaniem wody, jak i parciem gruntu. Zaleca się stosowanie szczelnych ścianek zwłaszcza w przypadku nawodnionych gruntów. Można wyróżnić dwa 2 rodzaje takich ścianek : tymczasowe oraz stałe (będące fragmentem konstrukcji budynku). Wykop chroni się poprzez wbicie w grunt różnych ścianek szczelnych albo w groszach. Metoda ta jest przydatna przy fundamentowaniu, w tym również jako trwały element wielu budynków. 

Więcej informacji: https://tergon.pl/uslugi/obudowy-wykopow/