×

Jak działa technologia Jet-grouting?

Wzmacnianie gruntu pod nasypy drogowe czy podłoża pod fundamenty jest kluczowe dla realizacji i bezpieczeństwa każdej budowy. Jednym ze skutecznych sposobów jest zastosowanie kolumny formowanej za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej – jet-grouting. Dowiedz się, na czym polega efektywność tej metody i gdzie można ją zastosować.

Jet-grouting – zasady działania

Proces jet-grouting wykonywany przez  firmę Tegron ma za zadanie przygotować grunt pod budowy o wysokim obciążeniu. Metoda wzmacniania za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej przebiega w dwóch fazach:

  • pierwszy etap polega na wykonaniu otworów wiertniczych w gruncie,
  • w drugim za pomocą specjalnych dysz lub zespołu dysz wtłaczany jest pod wysokim ciśnieniem zaczyn wiążący. Dodatkowe ze względu na wysoką intensywność aplikowania zaczynu dochodzi do zniszczenia naturalnej struktury gruntu, jednak bez jego przemieszczeń.

Rezultatem tej metody jest uformowanie się kolumny gruntobetonowej, które mają wysoką nośność i niskie ryzyko osiadania. 

jet grounting kielce

Gdzie zastosować technologię jet-grouting?

Metoda wzmacniania gruntu za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej jest popularnym rozwiązaniem przy szczególnych typach budownictw lądowych i wodnych. Technologia ta jest używana zarówno do obiektów trwałych, jak i tymczasowych. Jet-grouting jest stosowany m.in. do:

  • stabilizacji tarasów, zboczy i skarp,
  • uszczelniania palisad i ścian szczelinowych,
  • przygotowanie podłoża pod nasypy kolejowe, drogowe i lotniska,
  • wzmacniania gruntu istniejących fundamentów (w celu zmiany jego przeznaczenia lub w przypadku wykonywania głębokich wykopów w pobliżu,
  • budowania ekranów uszczelniających,
  • wykonywania ścian oporowych,
  • budowania tymczasowej obudowy tuneli,
  • zabezpieczenia ścian wykopów. 

Kolumny DSM

Ciekawą alternatywą dla metody jet-grouting  jest stosowanie w Tegron kolumn DSM. Wzmacnia i zagęszcza grunt dzięki wprowadzeniu w niego mieszadła,  który wwierca się w podłoże, nie powodując wstrząsów. Po uzyskaniu zamierzonej głębokości aplikowany jest zaczyn do gruntu, a dzięki użyciu mieszadła, cement miesza się z podłożem. Metodę kolumn DSM stosuje się przy zabezpieczaniu składowisk odpadów, obudowy wykopów czy posadowieniu stóp, ław i płyt fundamentowych. Do zalet tej technologii zaliczana jest możliwość wykonania robót nawet w niskich temperaturach. Jest przyjazna dla środowiska i ekonomiczna. 

Kolumny jet-grouting czy DSM?

Zarówno metoda jet-grouting, jak i tworzenie kolumn DSM to efektywny sposób na zagęszczenie i wzmocnienia podłoża. Warto wybrać do wykonania tego typu robót dobrych specjalistów, np. jak pracownicy z Tegron, którzy dopasują odpowiednią technologię do Twoich potrzeb.